Nedjelja ujutro uz zajedničku vježbu

Jučer su se dosadašnji praktikanti okupili kako bi prisustvovali mini radionici Agnihotre, odnosno ceremonije vatre.
Kasnije smo napravili našu rutinu, Yogasane i Meditaciju na Sunce.


Agnihotra je ceremonija vatre koja se izvodi točno u vrijeme izlaska i zalaska sunca pomoću male bakrene piramide. Agnihotra ima iznimne dobrobiti za praktikanta. Dim i miris koji se pružaju za vrijeme ceremonije su izvrstan antiseptik, antibiotik i alkalizator organizma. Istu tu svrhu ima i pepeo koji ostaje nakon Agnihotre. On se može kasnije upotrebljavati sam za sebe, zbog svoje ljekovitosti te je dio mnogih ayurvedskih lijekova i preparata.


Više na: https://sunyoga.info/ashram/agnihotra/