Agnihotra

Agnihotra je ceremonija vatre koja se izvodi točno u vrijeme izlaska i zalaska sunca pomoću male bakrene piramide. Osušena kravlja balega prelivena s gheeom se zapali te se uz određene mantre radi ponudba riže.

Agnihotra ima iznimne dobrobiti za praktikanta. Dim i miris koji se pružaju za vrijeme ceremonije su izvrstan antiseptik i antibiotik, kao i alkalizator organizma. Istu tu svrhu ima i pepeo koji ostaje nakon Agnihotre. On se može kasnije upotrebljavati sam za sebe, te je sastavni dio mnogih ayurvedskih lijekova i preparata.

Također, izuzev fizičke dobrobiti ona balansira i svih pet elemenata i razvija 5P odnosno 5 važnih vrlina. To su strpljenje, preciznost, perfekcionizam, pročišćenje i ugodu (Patience, Precision, Perfectionism, Purification, Pleasance).

Ceremonija Agnihotre izvodi se svako jutro u Ašramu.