Meditacija oči na oči

Meditacija oči na oči je meditacija koja se može prakticirati kad vremenski uvijete ili naše slobodno vrijeme ne dozvoljavaju da napravimo Meditaciju na Sunce. Također, možemo ju prakticirati i uz redovnu praksu meditacije na Sunce.

Meditacija oči na oči, 2. dan Sunyoga Basic radionice, Universal Peace Center, 7.11.2020.

Meditacija oči na oči je tehnika meditacije koja se može prakticirati sa partnerom ili sa vlastitom fotografijom.

Ona je dobra podrška za uklanjanje naših emocionalnih blokada i za razvoj fokusa, što će ubrzati proces napretka kroz meditaciju na Sunce. Također, kroz meditaciju na Sunce praktikant može napredovati, no njegovo iskustvo će ponekad biti vrlo skokovito. Meditacija oči na oči pomaže praktikantu da postepeno razumije i pročisti neke faze uma, tijela i duha koje je prošao.